Glavne_i sofinancerke_ji

Evropski sklad za regionalni razvoj

Artopolis
Spletno mesto

Ministrstvo za kulturo RS

Artopolis
Spletno mesto

Podpornice_ki

Center za kreativnost

Artopolis
Spletno mesto

Mestna občina Velenje

Artopolis
Spletno mesto

Donatorice_ji

Občina Braslovče

Artopolis
Spletno mesto