Splošni pogoji uporabe spletišča Artopolis.si

I. SPLOŠNA DOLOČILA

1. Namen teh splošnih pogojev uporabe je določiti pogoje uporabe spletišča Artopolis.si in vseh njegovih podstrani (v nadaljevanju tudi Artopolis).

2. Splošni pogoji veljajo za vse obiskovalke_ce in / ali uporabnice_ke spletne strani Artopolis, vseh podstrani spletne strani Artopolis in vseh povezanih strani.

3. Spletišče artopolis.si je dostopno na svetovnem spletu na www.artopolis.si in beta.artopolis.si ter vseh drugih podstrani v obliki ime-podstrani.artopolis.si.

4. Izrazi, uporabljeni v teh pogojih in ostalih navodilih in pravilnikih spletišča Artopolis.si, imajo naslednji pomen:

a. Sistem Artopolis je celosten skupek avtorskih pravic in zbirke pogodb o neizključnem prenosu avtorskih pravic objavljenih umetniških del in njihovih digitalnih fotografskih upodobitev ter avtorskih pravic in izvorne kode Portala Artopolis in vseh pripadajočih modulov, vizualnih vmesnikov, celostne grafične podobe, podpornega programja, podatkov v podatkovnih bazah, logikah spletnega mesta in ostalih jedrnih segmentov spletnega portala Artopolis in ostalih sistemskih rešitev implementirane kode, kjer ne gre za oblike odprte kode, vendar ne izključujoče vse sistemske implementacije odprtokodnih rešitev v namenske, celostne segmente kode in njene logike, potrebne za delovanje spletnega portala.

b. Portal Artopolis je del Sistema Artopolis, ki pomeni zaključeno celoto funkcij in vsebin, ki so potrebne, da se izvedejo vse opravila, ki so vezana na tip Uporabniškega računa Uporabnice_ka.

c. Uporabniški račun je del Sistema Artopolis, ki glede na tip, status in obliko računa pomeni zaključeno celoto dovoljenj, ki so potrebna zato, da se v skladu s Splošnimi pogoji portala lahko uporablja vse funkcije Sistema Artopolis, glede na obliko uporabniškega računa.

5. Tipi uporabniškega računa, katerih dovoljenja so definirana v Splošnih pogojih, glede na izbrano preferenco spola uporabnice_ka so:

a. Ljubitelj oz. Ljubiteljica oz. Ljubitelj_ica umetnosti,

b. Umetnik oz. Umetnica oz. Umetnica_k,

c. Zbiratelj oz. Zbirateljica oz. Zbiratelj_ica in

č. Administrator oz. Administratorica oz. Administrator_ica.

6. Statusi računa, katerih dovoljenja so definirana v Splošnih pogojih, glede na izbrano preferenco spola uporabnice_ka so:

a. Nepreverjen oz. Nepreverjena oz. Nepreverjen_a,

b. Preverjen oz. Preverjena oz. Preverjen_a,

c. Zamrznjen oz. Zamrznjena oz. Zamrznjen_a,

č. Blokiran oz. Blokirana oz. Blokiran_a in

d. Deaktiviran oz. Deaktivirana oz. Deaktiviran_a.

7. Obliki uporabniškega računa, katerih dovoljenja so definirana v Splošnih pogojih, in ki izražata posedovanje oz. neposedovanje uporabniške licence za napredno uporabo Sistema Artopolis, sta:

a. Premium račun in

b. Navaden račun.

8. Uporabnica_k je fizična oseba, ki se na Portalu Artopolis identificira z e-poštnim naslovom, ki hkrati služi kot uporabniško ime, geslom in drugimi, v Splošnih pogojih in glede na Tip računa predpisanimi identifikacijskimi sredstvi, ki se strinja s Splošnimi pogoji in jih sprejema ter uporablja portal Artopolis v poslovne in/ali izobraževalne namene iz naslova lastne dejavnosti.

9. Delo je vsak digitalni zapis v podatkovni bazi Sistema Artopolis, ki je na Portalu Artopolis klasificiran z vsemi, v Splošnih pogojih predpisanimi identifikacijskimi sredstvi.

10. Funkcija prodaje in nakupa je del Sistema Artopolis, ki pomeni zaključeno celoto opravil, ki so potrebne zato, da se v skladu s pravili in aktualno zakonodajo izvajajo transakcije med Uporabnicami_ki Portala Artopolis.

11. Program Tržni analitik je del Sistema Artopolis in predstavlja zaključeno celoto programske opreme, ki je v odvisnem razmerju do Sistema Artopolis na način, definiran v teh pogojih.

12. Program Generator umetniških izjav je del Sistema Artopolis in predstavlja zaključeno celoto programske opreme, ki je v odvisnem razmerju do Sistema Artopolis na način, definiran v teh pogojih.

13. Aplikacija Artopolis je del Sistema Artopolis in predstavlja zaključeno celoto programske opreme, ki je v odvisnem razmerju do Sistema Artopolis na način, definiran v teh pogojih.

14. Administrator upravljavca je Uporabnica_k, ki lahko v imenu upravljavca vzdržuje in ureja vse zadeve v zvezi z delovanjem Sistema Artopolis in izvaja podporo uporabnicam_kom Portala Artopolis.

15. Podpora uporabnicam_kom je storitev, ki omogoča komunikacijo med Uporabnicami_ki in upravljavcem Sistema Artopolis.


II. OBISKOVALKA_EC IN UPORABNICA_K

1. Obiskovalka_ec spletnega portala je vsaka oseba, ki obišče spletišče Artopolis, ki ni nujno registrirana kot uporabnica_k spletnega portala. Uporabnica_k spletnega portala je oseba, ki se je za uporabo spletišča registrirala na spletišču Artopolis in je pridobila uporabniško ime in geslo za uporabo spletišča.


III. SPECIFIČNA PRAVILA IN NAVODILA POSAMIČNIH STORITEV

1. Dodatna pravila in navodila v povezavi s specifičnimi storitvami in splošni pravilnik uporabe spletišča Artopolis.si so navedeni na straneh spletišča Artopolis.si pri posameznih storitvah ter v zavihku Pogoji uporabe. S sprejemom splošnih pogojev obiskovalka_ec oz. uporabnica_k sprejema tudi ta specifična pravila in navodila.


IV. SPREJEM SPLOŠNIH POGOJEV

1. Z uporabo spletišča Artopolis obiskovalka_ec sprejema te splošne pogoje in potrjuje, da je z njimi seznanjen_a in se z njimi strinja.


V. NEPRIMERNA VSEBINA ZA MLADOLETNE OSEBE

1. Spletišče Artopolis.si med drugim omogoča nalaganje vsebine, ki ni primerna za mladoletne osebe. Predstavljeno je veliko število umetniških del, ki niso cenzurirana. Takšna dela lahko vključujejo goloto ali kakšno drugačno vsebino, ki jo nekatere osebe obravnavajo kot žaljivo. Starši oz. skrbnikce_ki mladoletnih otrok so samostojno odgovorne_i do katerih vsebin dostopa njihov otrok na spletišču Artopolis.


VI. OBVEZNA UPORABA DOLOČENIH PROGRAMSKIH VMESNIKOV

1. Spletišče Artopolis.si za svoje delovanje uporablja Javascript, ki ge je za uporabo portala potrebno vključiti. To je samodejno že vključeno v večini brskalnikov, v nasprotnem primeru oz. v primeru, da bi delovanje Javascripta izklopili, uporaba portala ni mogoča.


VII. VELJAVNOST IN SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV

1. Ti splošni pogoji začnejo veljati z dnem 1. 9. 2019.

2. Z uveljavitvijo teh splošnih pogojev prenehajo veljati predhodni splošni pogoji.

3. Upravljavec si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni oziroma dopolni določbe splošnih pogojev za obiskovalke_ce in uporabnice_ke spletnega portala.

4. Upravljavec bo v primeru spremembe oz. dopolnitve pogojev preko enega izmed komunikacijskih kanalov le-to javno objavil. Kljub temu so spremenjeni oz. dopolnjeni pogoji samodejno obvezujoči za obiskovalke_ce in uporabnice_ke, zato je njihova dolžnost, da redno obiskujejo to stran, kjer so navedeni splošni pogoji in preverijo ali je prišlo do kakšnih sprememb.

Posodobljeno: 24. maj 2020


Pravilnik za uporabnice_ke spletišča Artopolis.si

I. SPLOŠNA DOLOČILA

1. Ta pravilnik ureja splošne pogoje in navodila uporabe spletišča Artopolis.si za uporabnice_ke spletišča.

2. Namen tega pravilnika je vzpostaviti temeljna načela, ki so obvezujoča za vse uporabnice_ke portala, z namenom zagotoviti spoštljivo, profesionalno in enakopravno okolje za vse uporabnice_ke spletišča Artopolis.si.


II. NAVAJANJE OSEBNIH PODATKOV

1. Vse_i uprabnice_ki, ki na spletišču Artopolis.si ustvarijo račun in profil se zavezujejo, da bodo vse svoje osebne podatke navajali točno in jamčijo za resničnost vseh navedenih podatkov na način:

a. Navajanje Imena in Priimka, ki se med drugimi uporablja kot javen podatek na portalu Artopolis, ne sme vsebovati drugih vsebin, kot so nadimki, psevdonimi ali druge besede, ki niso del osebnega imena uporabnice_ka.

b. Navajanje lažnih ali nepravilnih naslovov je prepovedano. Vsi podatki o naslovu uporabnice_ka so namenjeni nemotenem delovanju avtomatiziranega sistema prodaje in promocije, predvsem izračunom poštnine in komunikacijo upravljavca in/ali lastnika portala s pogodbenimi kurirskimi službami in dostavljavci ter vzpostavitvijo dogovorov in dovoljenj za uporabo in promocijo avtorskih del uporabnic_kov s strani upravljavca in/ali lastnika portala.

Primer spornega dejanja:

Uporabnica_k z imenom Nika Hram pri vpisu svojega osebnega imena vpiše Nika Nikica Hram.

2. V primeru, da bi želeli spletišče Artopolis uporabljati pod svojim umetniškim psevdonimom ali imenom umetniške znamke, je za to mogoče nastaviti v Nastavitvah profila v zavihku Osnovne nastavitve.

3. To pravilo je vzpostavljeno z namenom zagotavljanja resničnosti naših uporabnic_kov in preprečevanju zlonamerne uporabe spletišča Artopolis.si.


III. AVTORSKE PRAVICE IN NALAGANJE AVTORSKIH DEL

1. Spletišče Artopolis.si vsem uporabnicam_kom nudi brezplačno orodje za izdelavo spletnega portfolia, promocijo in prodajo lastnih umetniških del.

2. Izključno prepovedano je nalaganje tujih avtorskih del, pri čemer je pomembno razlikovanje med avtorskimi pravicami uporabe in prikazovanja samega umetniškega dela in avtorskimi pravicami uporabe in prikazovanja fotografije ali digitalno ustvarjene slike umetniškega dela.

3. Upravljavec si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni oziroma dopolni določbe pravilnika za obiskovalke_ce in uporabnice_ke spletnega portala.

4. Umetnice_ke, ki na portal naložijo katerokoli avtorsko delo, z izrecno privolitvijo potrdijo, da so avtorice_ji tako fotografske oz. digitalno ustvarjene oz. druge oblike upodobitve samega dela, kot tudi avtorice_ji dela samega, in si tako lastijo vse potrebne materialne avtorske pravice umetniškega dela.

Primer spornega dejanja:

Avtor_ica naloži delo, ki ga je sam_a ustvarila, s čimer je lastnica_k vseh materialnih avtorskih pravic nad delom, vendar prosi tretjo osebo (fotogarf_inja), da ustvari fotografsko upodobitev dela. V primeru, da avtor_ica in fotogarf_inja nimata urejenega medsebojenga dogovora, da lahko avtorica samovoljno uporablja fotografske upodobitve ter s tem namenom nimata urejenega nobenega dogovora o prenosu potrebnih avtorskih pravic, je nalaganje takšnih vsebin na portal s strani avtorice_ja izrecno prepovedano.

5. To pravilo je vzpostavljeno z namenom spoštovanja avtorskih pravic in avtorskega dela vseh umetnic_kov in predvsem ostalih poklicev, ki pri umetniškem procesu idejno in/ali konkretno sodelujejo. Cilj je transparentno in enakopravno razumevanje in razpolaganje z avtorskimi pravicami in intelektualno lastnino ter zagotovitev pravičnega medsebojnega sodelovanja vseh posameznic_kov, ki delujejo na kulturnem področju ali so z njim na katerikoli način povezani.


IV. NALAGANJE VSEBIN Z VGRAJENIMI METAPODATKI

1. Spletna stran Artopolis svojim uporabnico_kom omogoča nalaganje slikovnih vsebin, pri čemer uporablja posebne algoritme za odstranjevanje vseh meta podatkov iz takšnih vsebin. Ker zaradi spreminjajoče se narave digitalnih datotečnih oblik za shranjevanje slikovnih vsebin ni vedno mogoče zagotoviti popolne odstranitve vseh metapodatkov, vsem uporabnicam_kom svetujemo, da se pri nalaganju slikovnih vsebin na spletno mesto izogibajo nalaganju vsebin z vgrajenimi metapodatki o lokaciji (EXIF GPS), saj zgolj s tem lahko zagotovijo popolno odstranitev vseh podatkov.

2. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da obiskovalke_ci spletnega mesta prenesejo in izvlečejo vse podatke o lokaciji iz slik na spletnem mestu, za kar upravljavec in/ali lastnik ne moreta odgovarjati.

3. To pravilo je vzpostavljeno z namenom zagotavljanja varovanja osebnih podatkov uporabnic_kov in preprečevanju zlonamerne uporabe spletišča Artopolis.si.


V. NESPOŠTOVANJE PRAVIL IN NAVODIL

1. V primeru, da se izkaže, da umetnica_k kateregakoli izmed navodil in pravil iz tega pravilnika ni spoštoval_a, bodisi zavestno ali iz malomarnosti oz. nepozornosti, si pridržujemo vse pravice za sankcije profila, opisane v naslednjih členih tega pravilnika in na način, kot določa ta člen pravilnika.

2. Pri vsaki kršitvi bo vzpostavljena komunikacija preko e-pošte, ki jo je uporabnica_k podal pri registraciji profila, kjer bo uporabnici_ku poslano opozorilo za odstranitev spornih vsebin oz. prilagoditev vseh vsebin, ki ne ustrezajo oz. so v nasprotju s tem pravilnikom ali katerimkoli dokumentom, ki ureja pravice in dolžnosti uporabnic_kov in vse ostale medsebojne odnose uporabnic_kov in upravljavca in/ali lastnika portala.

3. Upravljavec in/ali lastnik v komunikaciji z uporabnice_kom podata časovni okvir, v katerem je potrebno s strani uporabnice_ka zahtevane spremembe izvesti. Izjema so večja neskladja, kjer je bila s strani upravljavca in/ali lastnika portala ugotovljena nedvoumna zlonamernost do uporavljavca in/ali lastnika portala, drugih uporabnic_kov portala oz. zavestna kršitev teh pravil s strani uporabnice_ka. V tem primeru si upravljavec in/ali lastnik portala pridržujeta pravico, da nemudoma sporne vsebine odstranita oz. spornemu uporabniškemu računu preprečita dostop do portala brez predhodnega opozorila in upravljavec in/ali lastnik uporabnico_ka obvestita po e-pošti po izvedbi sankcije.

4. Če se uporabnica_k v podanem časovnem okviru ne odzove, si upravljavec in/ali lastnik pridržujeta vse pravice po izvajanju sankcij profila, glede na nivoje spornosti, opredeljene v naslednjih členih.

5. Upravljavec in/ali lastnik portala si pridržujeta pravico do samovoljne presoje spoštovanja teh pravil in navodil s strani uporabnic_kov spletišča artopolis.si, vendar bo pri vsaki odločitvi vedno podan jasen in utemeljen razlog s strani upravljavca in/ali lastnika portala.


VI. ZAMRZNITEV PROFILA IN UPORABNIŠKEGA RAČUNA

1. Za manjša vsebinska in/ali formalna neskladja uporabe spletišča artopolis.si se uporabnici_ku posreduje opozorilo, za katerega ima 7 dni časa, da napako oz. neskladje odpravi. V primeru, da v tem časovnem okviru napake oz. neskladja ne odpravi, se njen_gov profil zamrzne.

2. Med manjša vsebinska in/ali formalna neskladja štejejo zlasti:

a. nepravilna navedba osebnih podatkov, ki vpliva na delovanje prikaza uporabniškega profila in ni v skladu s tem pravilnikov, vendar ni povzročilo finančne in/ali predmetne škode upravljavcu in/ali lastniku portala,

b. malomarno ali površno oblikovan profil, ki negativno vpliva na izkušnjo ostalih uporabnic_kov portala in/ali krati celostno podobo spletišča Artopolis.si,

c. uporaba in objava neresničnih, lažnih ali morebitno zavajajočih vsebin.

3. Za večja vsebinska in/ali formalna neskladja in pri sumu zlonamernega oz. malomarnega dejanja pri uporabi spletišča Artopolis.si se uporabnici_ku posreduje opozorilo, za katerega ima 3 dni časa, da napako oz. neskladje odpravi. V primeru, da v tem časovnem okviru napake oz. neskladja ne odpravi, se njen_gov profil za zamrzne.

4. Med večja vsebinska in/ali formalna neskladja štejejo zlasti:

a. malomarna ali morebitna zlonamerna navedba osebnih podatkov, ki vpliva na delovanje prikaza uporabniškega profila in ni v skladu s tem pravilnikov, vendar ni povzročilo finančne in/ali predmetne škode upravljavcu in/ali lastniku portala,

b. uporaba dostopa do omrežja za pridobitniške dejavnosti, ki niso nedvoumno povezane z umetniško dejavnostjo (med drugimi objava neumetniških izdelkov, obrtne dejavnosti, masovno produciranih izdelkov za malo in veleprodajo),

c. ustvarjanje, pošiljanje ali objavljanje podatkov z jasno žaljivo ali pornografsko vsebino (upravljavec in/ali lastnik portala si pridržujeta pravico do lastne presoje nad takšno vsebino, saj umetniško področje nedvoumno vključuje večji spekter izraznih zmožnosti, ki niso nujno zlonamerne ali žaljive zgolj s tema namenoma, temveč prikazujejo in opisujejo širše družbene in ostale kontekste, ki se lahko določenim osebam zdijo sporne).

5. Zamrznitev profila pomeni, da se sporni račun in njegov javni profil odstranita iz javnega prikaza na vseh straneh in podstraneh portala in uporabnici_ku onemogoči vso nadaljnjo interakcijo z ostalimi uporabnicami_ki in to za nedoločen čas oz. najdlje, kot določa ta pravilnik.

6. Če uporabnica_k v obdobju zamrznitve profila sporne vsebina in ostala neskladja uredi, se njen_gov profil in račun odmrzne, s čimer ponovno dostopa do polne funkcionalnosti spletišča Artopolis.si.

7. V primeru, da katerekoli ugotovljene napake, neskladja ali druga sporna dejanja in/ali vsebine tudi po 30 dneh od prejema opozorila niso odpravljene s strani uporabnice_ka, se njen_gov profil in račun za nedoločen čas blokira.


VII. BLOKADA PROFILA IN UPORABNIŠKEGA RAČUNA

1. Za nedvoumno ugotovljena zlonamerna oz. malomarna dejanja pri uporabi spletišča Artopolis.si ter dolgoročno obstoječa neskladja, se štejejo zlasti:

a. omogočanje dostopa do uporabniškega računa na portalu Artopolis tretjim osebam,

b. poskus pridobitve in uporabe dostopa, ki je bil dodeljen drugi_emu uporabnici_ku,

c. uničevanje in spreminjanje podatkov, ki so v lasti drugih uporabnic_kov,

č. uporaba javnih podatkov portala za namene oglaševanja po elektronski pošti in/ali pošiljanja verižne komunikacije,

d. namerno motenje in onemogočanje dela drugih uporabnic_kov portala in

e. kršenje tajnosti ali objava podatkov, ki so v lasti drugih uporabnic_kov.

2. Če je pri pregledu portala ugotovljeno katerikoli od zgornjih dejanj, se uporabničin_kov profil in račun nemudoma in za nedoločen čas blokira.

3. Blokada profila pomeni, da se sporni račun in njegov javni profil za nedoločen čas odstranita iz javnega prikaza na vseh straneh in podstraneh portala in uporabnici_ku popolnoma onemogoči vso nadaljnjo interakcijo z ostalimi uporabnicami_ki. V temu primeru se uporabniški račun in e-pošta obdelujeta za nedoločen čas v anonimizirani obliki za namen preprečevanja nadaljnjih zlonamernih oz. malomarnih dejanj uporabnice_ka in hranita v registru zlonamernih uporabnic_kov.


VIII. NAMERNA FINANČNA ALI PREDMETNA ŠKODA

1. Za napake, neskladja in ostale nepravilnosti, ki so ugotovljene v kateremkoli delu postopka prodaje umetniškega dela avtorice_ja ali katerekoli druge tržne storitve, ki jo portal Artopolis omogoča za svoje uporabnice_ke, in ki nastanejo zaradi zavestno ali iz malomarnosti, zlasti pa:

a. napačno vneseni osebni podatki in podatki, potrebni za izvedbo storitev, ki jih ponuja portal Artopolis,

b. zavestna, zlonamerna ali malomarna uporaba tujih avtorskih del v sklopu storitve Avtomatične promocije, ki jo ponuja portal Artopolis,

c. nedvoumna zlonamerna dejanja in dejanja iz malomarnosti, pri katerih je vključena uporaba programov ali postopkov, katerih namen ali posledica je krnenje integritete in stabilnega delovanja računalnika, računalniškega sistema ali omrežja, na katerih se nahaja izvorna koda spletišča Artopolis.si in

č. uporaba programov ali postopkov, katerih namen ali posledica je krnenje integritete in stabilnega delovanja računalnika, računalniškega sistema ali omrežja, na katerih se nahaja izvorna koda spletišča Artopolis.si,

bosta upravljavec in/ali lastnik portala takšna dejanja prijavila pristojnim organom in izterjala odškodnino za nastalo škodo.

2. Uporabnice_ki so za vsa svoja dejanja, ki niso v skladu z zakonom in v določenih primerih tudi tem pravilnikom kazensko odgovorne_i, vsa kazniva dejanja na spletišču Artopolis.si bodo obravnavana v najstrožji meri in do zmožnosti zakona kazensko preganjana s strani upravljavca in/ali lastnika portala.


IX. SKLEPNO

1. Upravljavec spletne strani se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov uporabnic_kov spletne strani Artopolis. Podatke, ki jih bo zbral bo uporabljal izključno za namen, za katere so bili posredovani s strani uporabnic_kov spletnega mesta. Zbranih podatkov ne bo razkril tretjim osebam razen če zakon ne določa drugače. Storjeno bo vse kar je v moči upravljavca, da bodo osebni podatki zaščiteni pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Vprašanja v zvezi z varstvom podatkov lahko pošljete na naš e-poštni naslov.


X. VELJAVNOST IN SPREMEMBE PRAVILNIKA

1. Ta pravilnik začne veljati z dnem 1. 9. 2019.

2. Z uveljavitvijo tega pravilnike prenehajo veljati predhodni pravilniki o zasebnosti spletišča Artopolis.si.

3. Upravljavec si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni oziroma dopolni določbe pravilnika za obiskovalke_ce in uporabnice_ke spletnega portala.

4. Upravljavec bo v primeru spremembe oz. dopolnitve tega pravilnika preko enega izmed komunikacijskih kanalov le-to javno objavil. Kljub temu je spremenjen oz. dopolnjen pravilnik samodejno obvezujoč za obiskovalke_ce in uporabnice_ke, zato je njihova dolžnost, da redno obiskujejo to stran, kjer je naveden pravilnik in preverijo ali je prišlo do kakšnih sprememb.

Posodobljeno: 24. maj 2020


Splošni pogoji poslovanja spletišča Artopolis.si

I. UPRAVJAVEC SPLETIŠČA

Zavod za razvoj in raziskave kulturnega področja Artopolis, Male Braslovče
Skrajšano: Zavod Artopolis
Male Braslovče 10B
3314 Braslovče

Matična številka: 8624852000
Davčna številka: 10961178
Zavezanec za DDV: NE

Telefonska številka: +386 (0) 69 916 219
E- poštni naslov: info@artopolis.si


II. SPLOŠNI DEL

II.a Splošna določila

1. Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju splošni pogoji) Zavod Artopolis (v nadaljevanju Artopolis) so sestavni pogodb med Artopolisom in kupke_ci umetniških del, ki so dostopni na spletišču Artopolisa (v nadaljevanju tudi: stranke).

2. Predmetni splošni pogoji poslovanja so sestavljeni skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT), Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in vsakokrat veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov.

3. Predmetni splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine portala Artopolis, pravice in obveznosti kupke_ca in spletišča, ter urejajo odnos med Artopolisom in kupko_cem.

4. Definicije pojmov:

a. Stranka je fizična ali pravna oseba, ki je v pravno-poslovnem razmerju z Artopolisom, ne glede na njeno pravno ali statusno obliko.

b. Potrošnik je vsaka stranka, ki je fizična oseba in pridobiva ali uporablja blago ali storitve Artopolisa za osebne namene oziroma za namene izven svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti.

c. Ponudba je enoten izraz za ponudbo v raznovrstnih oblikah, predračun ali drugo obliko predloga za sklenitev pogodbe, ki ga Artopolis ponudi stranki.

d. Prodajna pogodba je sporazum v pisni obliki, ki je sklenjen med Artopolisom in stranko glede nakupa umetniškega dela. Predmetni splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe.

e. Predmet pogodbe je umetniško blago iz prodajnega kataloga na spletišču Artopolis.

5. Dan obvestitve stranke šteje datum, ko Artopolis odpošlje obvestilo po komunikacijskem mediju (t. i. oddajna teorija).

6. Artopolis posreduje strankam preko elektronske pošte, ki ga navedejo ob registraciji, vsa obvestila, ki se nanašajo na dobavo predmeta pogodbe, sklenitev ali odstop od pogodbe ter druge informacije.

7. Artopolis se zavezuje, da bo v vsakem trenutku na svoji spletni strani nudil:

a. podatke o identiteti podjetja (ime podjetja, sedež, matična in davčna številka),

b. kontaktne podatke (e-poštni naslov, telefonska številka),

c. informacije o osnovnih lastnostih izdelkov in storitev (vključno z informacijami o po-nakupnih storitvah in jamstvih),

d. informacije o dobavljivosti izdelkov,

e. dobavne pogoje (način, lokacija in datum dobave),

f. nedvoumno navedene cene, vključno s podatki o dodatnih davčnih in transportnih stroških,

g. plačilne in dobavne metode,

h. obdobje veljavnosti ponudbe,

i. pogoje in roke za odstop od pogodbe,

j. seznanitev z odgovornostjo za stvarne napake in

k. podatke o pritožbenem postopku.

8. Artopolis se zavezuje, da vsebina pogodbe in splošni pogoji poslovanja ne vključujejo pogojev, ki bi bili nepošteni do potrošnika, v skladu z določbami ZVPot. Nepošteni pogodbeni pogoji so nični.


II.a Veljavnost splošnih pogojev poslovanja

1. Predmetni splošni pogoji so prednostni, torej v celoti nadomestijo manjkajoča, drugačna in nasprotujoča pogodbena določila med Artopolisom in stranko.

2. Predmetni splošni pogoji nadomestijo kakršnekoli splošne pogoje in druge dokumente stranke, razen če Artopolis s tem soglaša v pisni izjavi potrjeni s strani direktorja Zavoda Artopolis.

3. Predmetni splošni pogoji predstavljajo sestavni del pogodb, sklenjenih med stranko in Artopolisom. Z elektronskim podpisom pogodbe stranka v celoti soglaša z vsebino predmetnih splošnih pogojev. Stranka s tem izrecno priznava, da se za vsa medsebojna pravna razmerja uporabljajo izključno splošni pogoji Artopolisa. Sprejem predmetnih splošnih pogojev poslovanja v celoti je predpogoj za poslovno sodelovanje med Uporabnico_kom in Zavodom Artopolis.

4. Predmetni splošni pogoji veljajo poleg splošnih zakonskih predpisov kot posamičen specialen akt.

5. Predmetni splošni pogoji so vselej dostopni na spletni povezavi: https://beta.artopolis.si/terms_and_conditions.php.

6. S posredovanjem strankine ponudbe se šteje, da je stranka v celoti seznanjena z vsebino predmetnih splošnih pogojev.

7. Predmetni splošni pogoji zavezujejo potrošnika le, če je bil na njihov obstoj izrecno opozorjen pred sklenitvijo pogodbe. Potrošnik ima vsebino splošnih pogojev poslovanja vselej na razpolago na spletni strani Artopolisa v razumljivi in jasni obliki ter je o njih izrecno obveščen preko pojavnega okna pri vsakršnem obisku katerekoli strani ali podstrani spletne strani Artopolis, dokler ne izjavi, da se z njimi strinja. V kolikor se s temi pogoji ne strinja, je zaradi pojavnega okna uporaba spletne strani Artopolis za potrošnika onemogočena.


II.b Spremembe splošnih pogojev poslovanja

1. Artopolis se zavezuje, da bo vsaka sprememba splošnih pogojev poslovanja objavljena na spletni strani https://beta.artopolis.si/terms_and_conditions.php z datumom uveljavitve spremembe.

2. Splošni pogoji so zavezujoči v tisti obliki in glede tiste vsebine, ki je bila strankama dostopna na dan sklenitve pogodbe.

3. Ob morebitni spremembi splošnih pogojev postanejo spremembe za stranko zavezujoče z dnem, ko se z njimi seznani.

4. Šteje se, da je stranka seznanjena s spremembami v trenutku objave spremembe na spletni strani https://beta.artopolis.si/terms_and_conditions.php oz. s prejemom obvestila o spremembi. V kolikor posameznik po prejemu obvestila o spremembi ne sporoči odstopa od pogodbe se šteje, da stranka soglaša s spremembo splošnih pogojev.

5. V primeru, da bi bila posamezna določba v pogodbi ali splošnih pogojih neveljavna ali neizvedljiva ali če bi nastala pravna praznina, to ne vpliva na ostala določila v pogodbi ali splošnih pogojih (t. i. salvatorična klavzula), pri čemer sta pogodbeni stranki soglasni, da se namesto neveljavne ali neizvedljive ali neobstoječe določbe uporablja določba, ki je najbližja namenu ali cilju pogodbe.


II.c Splošne določbe

1. Artopolis zbira nekatere osebne podatke strank. Način obdelave, vrste podatkov, obdobje hrambe in ostale zahtevane informacije s področja varstva osebnih podatkov ureja dokument Politika zasebnosti, ki je sestavni del splošnih pogojev poslovanja. Stranke se lahko seznanijo s Politiko zasebnosti na spletni strani Artopolisa https://beta.artopolis.si/terms_and_conditions.php#privacy-terms.

2. Artopolis se trudi zagotavljati ažurnost informacij in podatkov v okviru spletne prodaje. V opisih izdelkov v spletni trgovini Artopolis lahko pride do morebitnih odstopanj glede dejanskih lastnosti izdelka, ki ne zavezujejo Artopolisa. Artopolis pa zavezujejo vse navedbe glede lastnosti blaga, ki so vključene v konkretni ponudbi oziroma pogodbi.

3. Artopolis si pridržuje pravico do spremembe specifikacij ali informacij iz predhodne točke, brez predhodnega obvestila stranki.


II.č Cene

1. Cene, prikazane na spletišču Artopolis, se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

2. Cene so zavezujoče od trenutka, ko Artopolis pošlje stranki potrditveno e-sporočilo glede sprejema ponudbe. Posameznik ima pravico do odstopa od pogodbe v primeru, da je podatek o ceni napačen ali se med obdelavo naročila cene spremenijo.

3. Pogodba med Artopolisom in stranko se po uspešni oddaji naročila in njeni potrditvi shrani elektronsko v podatkovni bazi ter se shrani na strežniku Artopolisa. Stranki je pogodba dostopna na pisno zahtevo skladno s Politiko zasebnosti spletišča Artopolis.

4. V primeru dostave izdelkov je embalaža vključena v ceno izdelka, razen v kolikor naročilo vsebuje izdelek oz. več izdelkov, ki ga oz. jih je potrebno odpremiti v transportnem zabojniku, kjer se cena embalaže dodatno zaračuna po takrat veljavnem ceniku.

5. Stranke se lahko seznanijo s Cenikom osnovnih in dodatnih storitev na spletni strani Artopolisa https://beta.artopolis.si/terms_and_conditions.php#pricing-guide.


II.d Načini plačila

1. Artopolis omogoča plačilo za umetniška dela na sledeča načina:

a. plačilo po UPN obrazcu na bančni račun Zavoda Artopolis ali

b. plačilo po povzetju preko Pošte Slovenije za nakupe v skupni vrednosti največ 100,00 EUR, vključno s poštnino in ostalimi stroški naročila.

2. Varnost osebnih podatkov in plačil je v domeni ponudnikov plačilnih storitev. Za vse ostalo Artopolis uporablja primerna tehnična in organizacijska sredstva za zagotavljanje varnosti in tajnosti osebnih podatkov ter plačilnih informacij.


II.e Izdaja računov

1. Artopolis pošlje stranki račun za naročeno blago ali storitev v obliki PDF dokumenta na aktualni e-poštni naslov, ki ga je stranka navedla ob registraciji profila oz. posodobila tekom uporabe profila na spletni strani Artopolisa.

2. Dolžnost stranke je, da pred izvedbo naročila pregleda vse podatke in specifikacije naročila. Kasneje podani ugovori glede nepravilnosti izdanih računov niso upoštevni.


II.f Razmerje med Artopolisom in avtorjem dela

1. Kupke_ci na spletišču Artopolis so lahko le registrirani Uporabnice_ki skladno s Splošnimi pogoji uporabe spletišča Artopolis, ki so Uporabnicam_kom vselej dostopni na naslednji povezavi: https://beta.artopolis.si/terms_and_conditions.php.

2. Registrirani uporabnica_k lahko na spletišče Artopolis naloži avtorsko delo in ga omogoči za prodajo z vnosom obveznih podatkov. Obvezni podatki o delu so določeni dinamično glede na obliko naloženega dela, obvezni podatki Uporabnice_ka pa so definirani v sklopu postopka preverbe uporabniškega profila, ki je pogoj za prodajo na spletišču Artopolis, in vsebujejo:

a. Ime in priimek;

b. Ulico, hišno številko, pošto, poštno številko in državo naslova, na katerem se uporabnica_k nahaja ter izvaja svojo dejavnost oz. kjer se nahajajo dela, ki jih želi ponuditi naprodaj na spletišču Artopolis;

c. E-poštni naslov;

d. Datum rojstva za zagotavljanje polnoletnosti in

e. Kopijo osebnega dokumenta za namen preverbe resničnosti podanih podatkov.

f. V primeru pravne osebe, se vsi zgoraj našteti podatki nanašajo na odgovorno osebo pravne osebe, poleg teh pa so obvezni podatki še Naziv in Davčna številka pravne osebe in potrdilo o vpisu v poslovni register Slovenije.

3. S tem ko uporabnica_k spletišča Artopolis pošlje povpraševanje po določenem umetniškem delu bo Artopolis preveril razpoložljivost pri avtorju dela.

4. S tem, ko uporabnica_k potrdi naloži avtorsko delo na spletišče Artopolis in poda ustrezno izjavo, se med Artopolisom in avtorjem dela vzpostavi komisijska pogodba, po kateri si Artopolis v svojem imenu in za račun avtorja prizadeva izvršiti uspešen posel s postavljenimi standardi.


II.g Avtorske pravice na dokumentaciji

1. Vsi zapisi, listine, tehnična dokumentacija in druga dokumentacija, povezana s predmetom pogodbe, so in ostanejo v lasti Artopolisa tudi po sklenitvi pogodbe, razen če je Artopolis izdal pisno dovoljenje za njihovo uporabo. V primeru, da Artopolis izda soglasje za uporabo te dokumentacije, se stranka zavezuje, da bo omenjeno dokumentacijo uporabljala izključno za dogovorjene namene; prepovedana je reprodukcija, distribucija, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja brez pisnega soglasja Artopolisa. Stranka soglaša in je izrecno seznanjena, da omenjena dokumentacija predstavlja poslovno skrivnost Artopolis.

2. Če v pogodbi med Artopolisom in stranko ni dogovorjeno drugače, si Artopolis pridružuje lastninsko, avtorsko ter sorodne pravice na vseh dokumentih, ki so potrebni ali zagotovljeni v zvezi s sklenitvijo in/ali izvrševanjem pogodbe.


II.h Poslovna skrivnost

1. Pogodbe, sklenjene med Artopolisom in stranko so poslovna skrivnost. Prav tako so poslovna skrivnost vsi podatki, ki jih Artopolis posreduje stranki pred sklenitvijo pogodbe, kot so različni priročniki, navodila itd. Stranka se zavezuje ohranjati poslovne skrivnosti Artopolisa ves čas trajanja pogodbenega razmerja.

2. Podatke, katerih razkritje bi lahko močno škodilo Artopolisu, mora stranka kot poslovno skrivnost ohranjati še 5 let po preteku pogodbenega razmerja. V primeru kršitve poslovne skrivnosti je stranka lahko odškodninsko in kazensko odgovorna.


II.i Omejitev odgovornosti

1. Artopolis si prizadeva zagotoviti pravilne podatke, ki so objavljeni v spletni trgovini. Lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena so lahko napačni, saj je vsebina podatkov odvisna od informacij, ki jih zagotovi avtor umetniškega dela. V kolikor bodo Artopolisu napačne informacije znane bo kupke_ca o tem obvestil in mu omogočil odstop od naročila naročenega blaga.

2. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti blaga. Artopolis si prizadeva zagotoviti natančne fotografije prodajnih umetnin, vendar je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Registrirani Uporabnice_ki morajo pri fotografiranju upoštevati Splošne pogoje uporabe spletišča Artopolis ter navodila, ki so vselej na voljo na spletni strani Artopolisa https://podpora.artopolis.si/help_photographing.php.

3. Artopolis si pridržuje pravico do začasne onesposobitve dostopa do spletne strani v primerih tehničnih težav ali vzdrževalnih del. Stranka mora pred obiskom spletne strani Artopolisa na lastno odgovornost zagotoviti varnost svojih tehničnih sredstev za dostop do spletne strani in varnost uporabniških imen in gesel na spletni strani.


II.j Pritožbe in reševanje sporov

1. Za razlago teh prodajnih pogojev ali pogodb, sklenjenih med Artopolisom in stranko, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Pogodbeni stranki se zavežeta reševati vse spore na miren način, v primeru izčrpanja izvensodnih poti za dosego sporazuma pa je za reševanje spora pristojno krajevno pristojno sodišče v Republiki Sloveniji glede na sedežu Zavoda Artopolis.

2. Skladno z zakonsko ureditvijo Artopolis ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS).

3. Artopolis, kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na naslednjem URL naslovu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL. Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

4. Artopolis spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Artopolis zagotavlja učinkovit in zaupen sistem obravnavanja pritožb. Pritožbo je potrebno poslati na e-poštni naslov info@artopolis.si.

5. Artopolis bo stranki v 5 delovnih dneh po prejemu pritožbe potrdil prejem ter obvestil stranko o poteku in trajanju pritožbenega postopka.


II.k Odstop Artopolisa od pogodbe

1. Artopolis ima pravico do odstopa od pogodbe, če stranka ne izpolnjuje svojih obveznosti, če stranka daje Artopolisu neresnične podatke, ki otežujejo ali onemogočajo izpolnitev pogodbe in če ne plača svojih obveznosti skladno s pogodbo in temi splošnimi pogoji.

2. V primeru kršitve določil pogodbe ali teh splošnih pogojev s strani stranke ima Artopolis pravico odstopiti od pogodbe brez nadaljnjih obvestil stranki. V takem primeru Artopolis na TRR iz pogodbe stranke vrne morebitne vplačane zneske.


III. SPLETNA PRODAJA IZDELKOV

III.a Registracija Uporabnice_ka

1. Nakup ali prodaja avtorskega dela sta mogoča le registriranim Uporabnicam_kom skladno s Splošnimi pogoji uporabe spletišča Artopolis.

III.b Postopek oddaje naročila

1. Pri vsakem umetniškem delu, ki je določeno kot delo za prodajo na spletni strani Artopolis, lahko uporabnica_k s klikom izbere možnost “Dodaj v košarico”. Ko sistem zabeleži dodani izdelek v naročilu, lahko uporabnica_k s klikom na ustrezen gumb »Oddaj naročilo« nadaljuje s postopkom oddaje naročila ali nadaljuje z obiskom spletišča.

2. Če želi uporabnica_k odstraniti določen izdelek ali storitev iz osnutka naročila, lahko to stori s klikom na ikono × ob izbranem izdelku v razdelku »Naročilo« ali na spletni strani oddaje naročila. Če želi uporabnica_k dodati nove izdelke v naročilo, to stori s klikom na povezavo »Artopolis« in ponovitvijo postopka iz prehodnega odstavka.

3. Po potrditvi naročila z izbranimi izdelki sistem preusmeri Uporabnice_ka na obrazec s podatki o dostavi, kjer sistem predviden obrazec avtomatično zapolni s podatki, ki jih je uporabnica_k vnesel pri registraciji ter morabitnimi ostalimi podatki, ki jih je uporabnica_k izpolnil tekom uporabe portala Artopolis. Za izvršitev naročila mora uporabnica_k potrditi avtomatsko vnesena polja ali samostojno ter pravilno izpolniti vsa polja. Sistem omogoča Uporabnici_ku, da se podatki iz obrazca shranijo v uporabničinem_kovem profilu za bodoča naročila za največ 5 posameznih naslovov. V kolikor uporabnica_k ni izpolnil osnovnih podatkov svojega profila v razdelku Osebni podatki v Nastavitvah profila, sistem Uporabnice_ka preusmeri na dopolnitev teh podatkov pred izbiro naslova za dostavo naročila.

4. Po potrditvi podatkov za dostavo umetniškega dela sledi razdelek »Plačilo«, kjer uporabnica_k izbere način plačila, kot je navedeno v 3.5. odstavku Splošnega dela teh Splošnih pogojev poslovanja.

5. Pred oddajo naročila ima uporabnica_k možnost pregleda naročila in odpravo morebitnih napak pri vnosu podatkov ali izbiri predmeta pogodbe. Uporabnica_k naročilo potrdi s klikom na gumb »Oddaj naročilo«, s tem ko odda naročilo pa je uporabnica_k uspešno oddal ponudbo za sklenitev prodajne pogodbe. O uspešni oddaji ponudbe za sklenitev prodajne pogodbe uporabnica_k prejme tudi potrditveno sporočilo preko e-pošte. Ob oddaji ponudbe se ustvari tudi enolična številka naročila, ki je vezana na prodajno pogodbo med Uporabnico_kom in Artopolisom, v kolikor je razpoložljivost blaga potrjena, sicer številka predstavlja enolično številko ponudbe.

6. Ko Artopolis potrdi razpoložljivost blaga, o tem obvesti Uporabnice_ka preko navedenega e-maila, s čimer sprejema ponudbo in se stranki zavežeta k izpolnitvi pogodbe.

7. V kolikor uporabnica_k pri načinu plačila izbere plačilo preko UPN obrazca oziroma bančno nakazilo mu Artopolis v priponki obvestila o razpoložljivem delu, priloži tudi račun za plačilo s QR kodo. Artopolis v tem primeru odpošlje blago šele, ko je plačilo razvidno na bančnem računu.

8. Kupoprodajna pogodba (naročilo) je v elektronski obliki shranjena na strežniku Artopolisa, stranka pa lahko vselej pridobi kopijo z zahtevo po elektronski pošti na info@artopolis.si oz. preko uporabniškega vmesnika v Nastavitvah profila v zavihku Arhiv.


II.c Razmerje med kupke_ci

1. V primeru, kadar je za isto umetniško delo oddalo naročilo več kupk_cev, se nakup dela ponudi Uporabnici_ku, ki je najprej oddal naročilo.

2. Artopolis pri vrstnem redu kupk_cev upošteva točen čas prejema naročila, ki je zabeleženo na strežniku v trenutku, ko je naročilo uspešno preverjeno in oddano.

3. V primeru, da prvi kupka_ec odstopi od prodajne pogodbe ali ne izpolni svoje pogodbene obveznosti, bo Artopolis obvestilo o razpoložljivem delu poslal naslednjemu Uporabnici_ku glede na vrstni red prejetih naročil, definiran v prejšnjem odstavku tega člena.


II.č Dobavni pogoji

1. Strošek pakiranja in dostave je odvisen od velikosti posameznih umetniških del, ki jih vsebuje naročilo, in je zaračunan po veljavnem Ceniku osnovnih in dodatnih storitev na spletni strani Artopolisa https://beta.artopolis.si/terms_and_conditions.php#pricing-guide.

2. V primeru kršitve določil pogodbe ali teh splošnih pogojev s strani stranke ima Artopolis pravico odstopiti od pogodbe brez nadaljnjih obvestil stranki. V takem primeru Artopolis na TRR iz pogodbe stranke vrne morebitne vplačane zneske.

3. Dostava je mogoča samo na območju Republike Slovenije.

4. V primeru plačilne metode plačila po predračunu oz. bančnega nakazila bo blago odposlano po prejemu sredstev na bančni račun Artopolis. Naročeno blago, za katerega je bilo naročilo oddano na praznik ali dela prost dan, bo odposlano ob prvem naslednjem delovniku. Izdelki, pri katerih je na spletni strani izrecno naveden daljši dobavni rok, bodo dostavljeni v slednjem roku. V primeru, da Artopolis zaradi nepredvidljivih razlogov blaga ne more odpremiti v obljubljenem roku, o novem dobavnem roku obvesti stranko preko posredovanih kontaktnih podatkov.

5. Artopolis v nobenem primeru ne odgovarja za nedobavo blaga iz razlogov, na katere nima vpliva. Artopolis si bo prizadeval storiti vse potrebno, da se dobava blaga opravi čim hitreje in da bo stranka sproti in redno obveščena o morebitnih zamudah dobave s strani dobavitelja in/ali dostavne službe.

6. V primeru, da stranka ne prejme naročenega blaga v dogovorjenem roku, mora pozvati Artopolis na izpolnitev obveznosti in določiti dodatni rok za izpolnitev obveznosti. Če Artopolis tudi v dodatnem roku ne opravi dobave oziroma izpolni obveznosti, lahko stranka odstopi od sklenjene pogodbe in zahteva vračilo že vplačanih zneskov za nakup blaga.


II.d Prevzem blaga

1. Stranka je dolžna prevzeti predmet pogodbe najkasneje v roku 14 dni po prejemu pisnega poziva Artopolisa, skladno s prejšnjimi točkami glede kraja dobave/izpolnitve.


II.e Pravice in obveznosti potrošnikov – pravica do odstopa potrošnika od pogodbe

1. Potrošnik ima v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga Artopolisu sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok za odstop od pogodbe začne šteti en dan po datumu prevzema blaga.

2. Odstop od pogodbe potrošnik sporoči na e-mail prodajalca info@artopolis.si oziroma s pomočjo obrazca, ki je priloga v e-mailu v katerem kupka_ec prejme račun od Artopolisa. Željo po odstopu od pogodbe mora potrošnik navesti jasno in nedvoumno. Če se potrošnik odloči za uporabo izpolnitve obrazca za odstop, Artopolis potrošniku po elektronski pošti nemudoma pošlje potrdilo o prejemu takšnega odstopnega obrazca na trajnem nosilcu podatkov, ki vsebuje tudi naslov, na katerega ne blago potrebno vrniti.

3. V primeru odstopa od pogodbe potrošnik prejeto blago bodisi vrne osebno bodisi pošlje na posredovani naslov. Kupka_ec mora najkasneje v 14 dneh po obvestitvi Artopolisa o odstopu od naročila podjetju vrniti blago.

4. Če potrošnik odstopi od pogodbe, mu Artopolis brez nepotrebnega odlašanja vrne prejeta plačila z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če Artopolis zaradi tega ne bremenijo nobeni dodatni stroški.

5. Artopolis bo vračilo kupnine izvedel takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe, vendar lahko Artopolis vračilo zadrži do prejetja vrnjenega blaga oziroma dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je dejansko poslal blago.

6. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga.

7. V primeru, da je bila pri oddaji naročila uporabljena promocijska koda za popust, se potrošniku v primeru odstopa od pogodbe vrne popust v obliki nove promocijske kode.


II.f Odgovornost za stvarne in pravne napake

1. Artopolis odgovarja za stvarne napake, ki jih je blago imelo takrat, ko je nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanja prešla na stranko. Ta trenutek praviloma nastane s prevzemom blaga.

2. Napaka je stvarna:

a. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;

b. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupka_ec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;

c. če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;

d. če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

3. Stranka je dolžna nemudoma oz. takoj, ko je mogoče, pregledati umetniško delo, ki je predmet pogodbe, ugotoviti morebitne napake in jih zabeležiti. V nasprotnem primeru Artopolis ne upošteva stvarnih napak, ki niso skrite in so bile znane ali bi morale biti znane ob pregledu predmeta pogodbe.

4. Potrošnik je dolžan Artopolis o stvarni napaki obvestiti v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila stvarna napaka odkrita.

5. Artopolis odgovarja za stvarne napake, ki se pokažejo v roku šestih mesecev od izročitve blaga, v primeru potrošniških pogodb pa v roku dveh let od dneva izročitve blaga. Artopolis jamči, da na predmetu pogodbe tretja oseba nima lastninske ali avtorske pravice ali pravice industrijske lastnine, ki bi izključevala, zmanjševala ali omejevala pravice stranke, oziroma jamči, da ima te pravice urejene s svojimi pogodbenimi partnerji.

6. Po obvestitvi Artopolis o stvarni napaki mora Potrošnik Artopolisu omogočiti pregled blaga in v obvestilu o stvarni napaki natančneje opisati napako.

7. Neznatnih stvarnih napak Artopolis ne upošteva.

8. Če Artopolis ugotovi obstoj stvarne napake skladno s pravočasnim in pravilnim obvestilom potrošnika, ima potrošnik v zvezi z blagom pravico, da od Artopolisa zahteva:

a. vrnitev dela plačanega zneska v sorazmerju z napako ali

b. zamenjavo blaga z napako z novim brezhibnim blagom ali

c. vrnitev plačanega zneska.


9. V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka.


II.g Nakup za pravne osebe

Postopek nakupa za pravne osebe je enak kot za fizične osebe, le da v Nastavitvah profila navedejo podatke podjetja in označijo izbiro »Račun na podjetje«.

Pravne osebe, ki želijo račun na podjetje, z uporabo portala za sklenitev pogodbe sprejemajo pogoje poslovanja, ki veljajo za podjetja. Poglavitna razlika je v možnostih odstopa od pogodbe. Pravne osebe nimajo možnosti odstopa od pogodbe v 14 dneh od prevzema artikla brez razloga, kot to velja za potrošnike.


III. VELJAVNOST IN SPREMEMBE PRAVILNIKA

1. Ta pravilnik začne veljati z dnem 1. 9. 2019.

2. Z uveljavitvijo tega pravilnike prenehajo veljati predhodni pravilniki o poslovanju spletišča Artopolis.si.

3. Upravljavec si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni oziroma dopolni določbe pravilnika za obiskovalke_ce in uporabnice_ke spletnega portala.

4. Upravljavec bo v primeru spremembe oz. dopolnitve tega pravilnika preko enega izmed komunikacijskih kanalov le-to javno objavil. Kljub temu je spremenjen oz. dopolnjen pravilnik samodejno obvezujoč za obiskovalke_ce in uporabnice_ke, zato je njihova dolžnost, da redno obiskujejo to stran, kjer je naveden pravilnik in preverijo ali je prišlo do kakšnih sprememb.

Posodobljeno: 24. maj 2020


Cenik osnovnih in dodatnih storitev spletišča Artopolis.si

I. SPLOŠNA DOLOČILA

1. Ta cenik ureja aktualne cene osnovnih in dodatnih storitev na spletišču Artopolis.si.

2. Namen tega cenika je prikazati aktualne cene osnovnih in dodatnih storitev spletišča Artopolis.si ter njihove podlage za izračun.

3. Vse navedene cene ne vsebujejo DDV, ki ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

4. Ta cenik vsebuje:

a. Cenik za izračun poštnih storitev in

b. Podlago za izračun poštnih storitev.


II. IZRAČUN POŠTNIH STORITEV

II.a Cenik poštnih storitev

1. Ta člen ureja aktualne cene poštnih storitev na spletišču Artopolis.si.

# Vrsta poštne storitve DDV Cena
1 Mala paketna pošiljka do 0.5 kg / 3 €
2 Paketna pošiljka do 5 kg / 6 €
3 Paketna pošiljka do 10 kg / 9 €
4 Paketna pošiljka do 20 kg / 15 €
5 Paketna pošiljka do 30 kg / 21 €
6 Velika paketna pošiljka do 50 kg / 29 €
7 Velika paketna pošiljka do 100 kg / 39 €
8 Tovorna pošiljka do 50 kg / 39 €
9 Tovorna pošiljka do 250 kg / 59 €
10 Tovorna pošiljka do 600 kg / 99 €
11 Velika tovorna pošiljka / 199 €

II.b Podlaga za izračun poštnih storitev

1. Ta člen ureja podlago, na kateri so izračunane višine poštnih storitev na spletišču Artopolis.si glede na fizične lastnosti umetniških del.

2. V kolikor stranka izbere nakup več originalov umetniškega dela iz iste edicije, se poštnina izračuna glede na veljavni cenik na način, da se vsota poštnine pomnoži s količino umetniških del, ki so del enega nakupa.

# Vrsta poštne storitve Mere Teža Skupne mere
1 Mala paketna pošiljka do 0.5 kg Š: do 40 cm, V: do 40 cm, G: do 15 cm do 0.5 kg do 130 cm
2 Paketna pošiljka do 5 kg Š: do 150 cm, V: do 150 cm, G: do 150 cm med 0.5 kg in 5 kg do 300 cm
3 Paketna pošiljka do 10 kg Š: do 150 cm, V: do 150 cm, G: do 150 cm med 5 kg in 10 kg do 300 cm
4 Paketna pošiljka do 20 kg Š: do 150 cm, V: do 150 cm, G: do 150 cm med 10 kg in 20 kg do 300 cm
5 Paketna pošiljka do 30 kg Š: do 150 cm, V: do 150 cm, G: do 150 cm med 20 kg in 30 kg do 300 cm
6 Velika paketna pošiljka do 50 kg Š: do 200 cm, V: do 200 cm, G: do 200 cm do 50 kg do 300 cm
7 Velika paketna pošiljka do 100 kg Š: do 200 cm, V: do 200 cm, G: do 200 cm med 50 kg in 100 kg do 550 cm
8 Tovorna pošiljka do 50 kg Š: do 400 cm, V: do 400 cm, G: do 400 cm do 50 kg do 650 cm
9 Tovorna pošiljka do 250 kg Š: do 400 cm, V: do 400 cm, G: do 400 cm do 250 kg do 650 cm
10 Tovorna pošiljka do 600 kg Š: do 400 cm, V: do 400 cm, G: do 400 cm do 600 kg do 650 cm
11 Velika tovorna pošiljka Š: nad 400 cm, V: nad 400 cm, G: nad 400 cm nad 50 kg nad 650 cm

III. VELJAVNOST IN SPREMEMBE CENIKA

1. Ta pravilnik začne veljati z dnem 1. 9. 2019.

2. Z uveljavitvijo tega cenika prenehajo veljati predhodni Ceniki osnovnih in dodatnih storitev spletišča Artopolis.si.

3. Upravljavec si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni oziroma dopolni vsebino cenika.

4. Upravljavec bo v primeru spremembe oz. dopolnitve tega cenika preko enega izmed komunikacijskih kanalov le-to javno objavil. Kljub temu je spremenjen oz. dopolnjen cenik samodejno obvezujoč za obiskovalke_ce in uporabnice_ke, zato je njihova dolžnost, da redno obiskujejo to stran, kjer je naveden cenik in preverijo ali je prišlo do kakšnih sprememb.

Posodobljeno: 24. maj 2021


Dogovor o komisijski prodaji umetniških del

I. PREDMET IZPOLNITVENEGA RAZMERJA

1. Ta dogovor se sklene med avotrico_jem, lastnico_kom umetniškega dela in upravljavcem portala Artopolis.

2. Avtor_ica (v nadaljevanju tudi: komitent_ka) svoje osebne podatke vpiše preko digitalnega vmesnika, ki vključujejo: ime, priimek, IBAN (za izvršitev izplačila deleža prodaje), telefonsko številko, e-poštni naslov, naslov stalnega prebivališča, poštno številko, mesto in državo bivanja.

3. Avtor_ica, ki svoja dela prodaja kot pravna oseba, prav tako vpiše preko digitalnega vmesnika še: polni naziv podjetja, davčno številko podjetja ter izbiro o statusu davčne zavezanosti.

4. Vsi navedeni podatki se obdelujejo izključno za namen tega dogovora in v skladu s Pravilnikom o zasebnosti portala Artopolis.si

5. Upravljavec portala je Zavod za razvoj in raziskave kulturnega področja Artopolis, Male Braslovče, Male Braslovče 10b, 3314 Braslovče, matična št.: 8624852000, davčna št.: 10961178, tel. št.: +386 (0) 69 916 219, e-pošta: info@artopolis.si.

6. Komisionar se zavezuje, da si bo prizadeval v svojem imenu in na račun komitentke_a prodati določeno avtorsko delo, za katero v digitalnem vmesniku vnese naslednje lastnosti:

a. naslov dela,

b. fotografijo dela,

c. medij in tehniko dela,

č. mere in težo dela,

d. št. del, ki so na voljo za prodajo,

e. št. celotne edicije dela,

f. leto nastanka in

g. ceno, ki predstavlja vsoto, ki bi jo želel_a prejeto ob prodaji dela.

7. Komitent_ka dovoljuje komisionarju, da proda blago iz tega člena v svojem imenu na komitentkin_ov račun pod pogoji iz te pogodbe.

8. Po uspešno opravljeni prodaji bo komisionar komitentkino_ovo blago poslal kupcu, nato pa na komitentke_a prenesel pravice in koristi, ki jih je pridobil s sklenitvijo pogodbe za račun komitentke_a.

9. Po uspešno opravljenem poslu bo komitent_ka komisionarju plačal dogovorjeno provizijo in povrnil stroške za izvedbo posla, kot je določeno v tej pogodbi. Poleg navedenega bo komitent_ka od komisionarja prevzel morebitne obveznosti, ki jih je komisionar prevzel s sklenitvijo pogodbe za račun komitentke_a.


II. OPRAVILA KOMISIONARJA

1. Komisionar bo komitentkino_ovo blago, ki je bilo poslano skladno s tehničnimi navodili komisionarja, ustrezno pripravil za odpremo kupcu. Pri tem bo komisionar koristil storitve Pošte Slovenije in upošteval veljavne cenike Pošte Slovenije.


III. PROVIZIJA

1. Komitent_ka se zavezuje, da bo komisionarju plačal provizijo v višini 30% EUR od končne vrednosti prodaje blaga iz 1. člena te pogodbe, ko bo posel uspešno zaključen.

2. Če prodajo blaga prepreči kakšen vzrok, za katerega odgovarja Komitent_ka, se Komitent_ka zavezuje, da bo plačal komisionarju minimalno provizijo v višini 50,00 EUR.

3. Med vzroki iz prejšnjega odstavka tega člena spada predvsem, ne pa izključno, ravnanje, ki odstopa od komisionarjevih tehničnih navodil komitentki_u za uporabo spletnega portala Artopolis, ki so na voljo na povezavi https://beta.artopolis.si/terms_and_conditions.php ter komisionarjevih navodil za pakiranje in pošiljanje avtorskih del, ki so na voljo na povezavi https://podpora.artopolis.si/help_packing.php.


IV. STROŠKI

1. Neodvisno od 2. člena te pogodbe mora komitent_ka komisionarju v celoti povrniti vse upravičene stroške, ki so lahko tako redni kot izredni. Upravičeni stroški so tisti, ki so potrebni za izvršitev naročila.

2. Redni stroški so vsi predvideni stroški, ki so potrebni za komisarjevo izvršitev posla s kupcem blaga. S tem so mišljeni predvsem stroški poštnih storitev, ki so določeni ali določljivi na podlagi cenika Pošte Slovenije pri skrbem upoštevanju tehničnih navodil komisionarja za pakiranje in pošiljanje blaga.

3. Izredni stroški so tisti, ki odstopajo od predvidenih stroškov, ki so posledica neskrbnega ravnanja komitentke_a ali komisionarja. Izredni stroški nastanejo predvsem, ne pa izključno, kot stroški za poravnavo poštnine pri dostavi in/ali morebitnemu vračilu blaga pri:

a. namenoma ali nenamenoma nepravilni navedbi podatkov o velikosti in/ali teži blaga,

b. namenoma ali nenamenoma nepravilni navedbi podatkov o lokaciji blaga,

c. namenoma ali nenamenoma nepravilni navedbi podatkov o tehničnih ali vizualnih lastnostih blaga, kot so odstopanja pri dejanskem stanju blaga od prikazne slike blaga, večja odstopanja pri dejanskem izgledu blaga od prikazane slike blaga ipd.

4. Izredni stroški bremenijo tisto stranko pogodbe, ki je odgovorna za njihov nastanek.


V. IZVRŠEVANJE POSLA

1. Komisionar se mora ravnati po določilih te komisijske pogodbe in po dobljenih navodilih, ki jih komitent_ka vnese v prodajne nastavitve uporabniškega vmesika na portalu Artopolis. Pri izvrševanju posla iz 1. člena te pogodbe mora ravnati kot dober gospodarstvenik in paziti na komitentkine_ove interese, ki so mu vodilo.

2. Če je komisionar mnenja, da bi bila izvršitev komisijske pogodbe po dobljenih navodilih škodljiva za komitentko_a, ga mora na to opozoriti in zahtevati dopolnitev navodil.


VI. ZASTAVNA PRAVICA KOMISIONARJA

1. Ravnanje komitentke_a, ki ima za posledico pojav nepredvidenih stroškov na strani komisionarja ustvarja komisionarju zakonito zastavno pravico na pridobljenem blagu ali kupnini.

2. Ob izpolnjenih pogojih bo komisionar enostransko izvedel pobotanje medsebojnih terjatev in preostanek kupnine, zmanjšano za provizijo in predvidene stroške iz te pogodbe, povrnil komitentki_u.

3. Komitent_ka bo prejel izjavo o pobotanju terjatev preko komunikacijskega kanala, ki ga je navedel na uporabniškem računu spletnega portala Artopolis.


VII. ODSTOPANJA

1. Komisionar sme od dobljenih navodil odstopiti samo s soglasjem komitentke_a. Če komitentko_a zaradi kratkega časa ali kakšnega drugega vzroka ne more vprašati za soglasje, se sme odmakniti od dobljenih navodil samo, če lahko po presoji vseh okoliščin utemeljeno misli, da tako nalagajo komitentkini_ovi interesi.

2. Če komisionar proda blago pod manj ugodnimi pogoji, kot so določeni v tej pogodbi, pa tega ne bi smel storiti, mora komitentki_u povrniti razliko do minimalne dogovorjene cene iz prvega člena tega dogovora.

3. V primeru, da komisionar delo proda v sklopu akcijske ponudbe, ki jo občasno izvaja, je celotna vsota procenta popusta od dogovorjene prodajne cene v EUR krita s strani komisionarja na način, da svoj dogovorjeni delež od prodaje zmanjša za celotno vsoto popusta v EUR.

4. Če komisionar proda blago pod ugodnejšimi pogoji, kot so določeni v tej pogodbi, se vsa tako dosežena korist vključi v osnovo od katere komisionar prejme dogovorjeno provizijo od prodaje.


VIII. VAROVANJE BLAGA

1. Do komisionarjevega prejema blaga je komitent_ka zadolžen za varno hrambo blaga in do takrat nosi riziko naključnega uničenja.

2. Po prejemu blaga mora komisionar blago hraniti kot dober gospodarstvenik in ga posebej zavarovati proti poškodbam in kraji.

3. Komitent_ka lahko z blagom prosto razpolaga do sklenitve komisijske pogodbe med strankama.

4. V kolikor želi komitent_ka blago prodati drugje kot na portalu Artopolis, je obvezan pred tem obvestiti komisionarja preko nastavitve v prodajnih nastavitvah vmesnika na portalu Artopolis, kjer označi, da delo ni več naprodaj oz. je bilo prodano.


IX. PRODAJA

1. Komisionar mora komitentki_u posredovati račun oz. drugo dokazilo o o opravljeni prodaji brez nepotrebnega odlašanja, ga obvestiti o kupcu in mu izročiti vse, kar je prejel iz prodaje, ki jo je zanj opravil, zmanjšano za dogovorjeno provizijo in stroške skladno s 3. in 4. členom te pogodbe.

2. Komisionar bo račn izdal brez nepotrebnega odlašanja po uspešno opravljenem poslu.

3. Po izdanem računu bo komisionar v najkrajšem možnem času, upoštevajoč roke s področja zakonodaje, ki ureja varstvo potrošnikov, nakazal kupnino za prodano blago, zmanjšano za provizijo in stroške, na komitentkin_ov IBAN račun.

4. V času prvih 14 dni po izdaji računa se komitent_ka zaveže biti na voljo za morebitna dopolnila oz. pojasnila glede blaga v primeru, da se ugotovi, da blago ali stanje blaga ne ustreza lastnostim, ki jih je komitent_ka ob objavi dela na portalu Artopolis in sklepu tega dogovora navedel.


X. PRENEHANJE POGODBENEGA RAZMERJA

1. Pogodba preneha z izvršitvijo poslov, za katere je bila sklenjena. V vsakem primeru pogodba preneha, v kolikor je blago odstranjeno iz prodaje na portalu Artopolis preko spremembe prodajnega statusa.


XI. REŠEVANJE SPOROV

1. Morebitne spore, ki bi izvirali iz te pogodbe, bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če to ne bo mogoče, pa s pomočjo pristojnega sodišča v Celju.


IX. PREVERBA PODATKOV

1. Digitalni obrazec za namene preverbe podatkov uporablja dva glavna načina za prepoznavanje napak pred oddajo obrazca:

a. Pri vsakem polju so definirani osnovni parametri, ki izhajajo iz formalnih lastnosti zahtevane informacije oz. sklopa informacij (npr. telefonska št., ki mora biti sestavljena iz točno 9 numeričnih znakov od 0 do 9, od katerih je lahko prvi znak zgolj 0.

b. Vsako polje ima varnostno komponento, ki ob potrditvi točnosti in resničnosti podatkov ter pritisku na gumb “Pošlji” preveri vse podatke — v primeru, da podatek manjka oz. ga sistem prepozna kot morebitno napačnega, o tem preko visoko kontrastnega opozorila v besedi opozori uporabnico_ka ter ga usmeri do polja, ki ga je potrebno popraviti. V primeru nepravilno ali napačno vnesenih podatkov, ki ne ustrezajo obema parametroma hkrati, oddaja obrazca ni mogoča.

2. Uporabnica_k je pred oddajo prav tako pozvan_a, da svoje osebne podatke pred oddajo dogovora preveri, pri čemur je omogočeno popravljanje morebitnih vsebinskih napak.


X. IZVODI IN HRAMBA PODATKOV

1. Pogodba je sestavljena v treh enakovrednih digitalnih izvodih, ki so digitalno datirani in od katerih prejmeta obe stranki po en (1) izvod preko e-pošte, en izvod pa se hrani na strežniku lastnika portala.

2. Od digitalne kopije dogovora lahko avtor_ica od lastnika kadarkoli zahteva originalno kopijo preko poslanega dopisa preko e-pošte.

3. Lasnik se obvezuje, da v roku najkasneje 14 dni od prejema takšnega zahtevka od komitentke_a, komitentki_u posreduje digitalno kopijo dogovora.


XI. ODGOVORNOST KOMITENTKE_A

1. Ker je vsak digitalni sistem orodje, ki ga je potrebno uporabljati po navodilih upravljavca, ki se nahajajo v obrazcu, uporabnica_k z označbo polja [preverjeni-podatki] in s strinjanjem s temi pogoji prevzema odgovornost do morebitno povzročene škode lastniku portala, upravljavcu portala ali katerikoli tretji osebi, ki bi zaradi namerno površne in/ali nepravilne navedbe kateregakoli zahtevanega podatka v obrazcu lahko bila oškodovana.


XII. POTRDITEV IN VELJAVNOST DOGOVORA

1. Ko avtor_ica sprejme vse pogoje tega dogovora preko digitalnega vmesnika in ga potrdi preko klika na gumb “Vklopi prodajo del”, se ustvarijo številka dogovora, datum in čas privolitve ter se vsi zahtevani podatki zabeležijo na strežniku lastnika portala. Potrditev izvedenega postopka prejme avtor_ica v arhiv profila, ki se nahaja v obliki zavihka na strani Nastavitve profila, kjer lahko avtor_ica dostopa do dogovora samovoljno, neomejeno in kadarkoli, preko klika na polje "Prikaži Komisijsko pogodbo"

2. Ta dogovor začne veljati z dnem sklenitve in ko je preko uporabniškega vmesnika, opisanega v prejšnjem odstavku, dostopna uporabnici_ku.


XIII. VELJAVNOST IN SPREMEMBE DOGOVORA

1. Pogoji tega dogovora začnejo veljati z dnem 24. 5. 2021.

2. Upravljavec si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni oziroma dopolni določbe tega dogovora za uporabnice_ke spletnega portala.

3. Upravljavec bo v primeru spremembe oz. dopolnitve tega dogovora preko enega izmed komunikacijskih kanalov le-to javno objavil. Kljub temu je spremenjen oz. dopolnjen dogovor samodejno obvezujoč za vse, od datuma spremembe tega dogovora na novo sklenjene dogovore o uporabi storitve Komisijske prodaje umetniških del za vse uporabnice_ke, zato je njihova dolžnost, da ob aktivaciji storitve podrobno preberejo to stran, kjer je naveden dogovor in preverijo ali je prišlo do kakšnih sprememb.

Posodobljeno: 24. maj 2021


Pravilnik zasebnosti spletišča Artopolis.si

I. VARSTVO IN OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

I.a Informacije o lastniku spletne strani

1. Imetnik avtorskih pravic in izvorne kode Sistema Artopolis in vseh pripadajočih modulov, programov podatkov v podatkovnih bazah, logikah spletnega mesta in ostalih jedrnih segmentov spletnega Portala Artopolis in ostalih sistemskih rešitev implementirane kode, kjer ne gre za oblike odprte kode, vendar ne izključujoče vse sistemske implementacije odprtokodnih rešitev v namenske, celostne segmente kode in njene logike, potrebne za delovanje spletnega Portala Artopolis je Matej Tomažin, Samozaposleni v kulturi, Male Braslovče 10b, 3314 Braslovče, matična številka: 2590352000.

I.b Informacije o upravljavcu spletne strani

1. Upravljavec in skrbnik Sistema Artopolis je Zavod za razvoj in raziskave kulturnega področja Artopolis, Male Braslovče, Male Braslovče 10b, 3314 Braslovče, matična številka: 8624852000. 

2. Kontaktni podatki upravljavca: +386 (0) 69 916 219, info@artopolis.si.

3. Kontakt osebe, ki je pooblaščena za varstvo podatkov: varstvopodatkov@artopolis.si.

I.c Informacije o obdelovalcu osebnih podatkov

1. Upravljavec sme uporabiti in obdelovati osebne podatke uporabnice_ka spletišča, pridobljene s privolitvijo ob registraciji na spletišču artopolis.si ali ob prijavi v spletišče artopolis.si, v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta; Splošna uredba o varstvu podatkov (v nadaljevanju: GDPR) in Zakon o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: ZVOP-1), Ur. l. RS št. 94/07).

2. V skladu z GDPR sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika. Osebna privolitev je prostovoljna izjava volje posameznice_ka, da se lahko njeni_govi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki jih zagotovi upravljavec. Osebna privolitev posameznice_ka je lahko pisna, ustna ali tudi z elektronskimi sredstvi.

3. Ob vsakokratnem obisku spletne strani Artopolis se na našem spletnem strežniku samodejno shranjujejo: interna zgodovina obiska strani sej uporabnic_kov, IP naslov naprave in morebitna lokacija ter informacije o sistemu in brskalniku uporabnic_kov.

4. Svetovni splet deluje na tak način, da se na spletnih strežnikih, kjer je ustanovljena spletna stran, beležijo določeni podatki o obisku spletne strani. Upravljavec spletne strani artopolis.si zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne združuje ali povezuje z ostalimi podatki.

5. Na spletni strani artopolis.si bo omogočeno glasovanje preko glasovalnic oz. »srčkov«, ki so vezani na IP in uporabniški račun. Z izvedbo uporabničinega_kovega glasovanja upravljavec pridobi informacije kateri uporabnica_k je glasoval ter kdaj.

6. Namen postopkov zbiranja podatkov je zagotavljanje varnosti omrežja in informacij ter na tak način preprečiti nepooblaščene dostope, ki lahko ogrozijo dostopnost, celovitost in zaupnost shranjenih podatkov in s tem povezanih storitev.

7. Na naši spletni strani je omogočena tudi prijava na obveščanje o novostih in dejavnostih spletne platforme Artopolis in njenih partnerskih projektov preko e-pošte. Pri naročanju na ta sporočila upravljavec poleg pridobljenih podatkov zaradi obiska spletne strani obdeluje tudi vaše ime, priimek in e-poštni naslov, ki ga vpišete v spletni obrazec, ter datum prijave in okviren čas. Te podatke hrani tako obdelovalec mailchimp kot tudi naš upravljavec spletne strani.

8. Osebne podatke obdelujemo na podlagi uporabničine_kove veljavne privolitve (člen 6(a) Uredbe (EU) 2016/679). Ob vpisu zahtevanih podatkov uporabnica_k označi, da soglaša, da upravljavec spletne strani Artopolis vnesene podatke uporablja za namen obveščanja o novostih in dejavnostih spletne platforme Artopolis in njenih partnerskih projektov preko e-pošte. Če uporabnica_k tega soglasja ne poda, upravljavec strani ne bo pošiljal obvestil na uporabničin_kov e-poštni naslov in ne bo zbiral niti obdeloval naslova e-pošte ter ostalih podatkov uporabnice_ka.

9. Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, vpogled, uporaba, sporočanje, širjenje, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje. Obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana.

10. Prejete osebne podatke upravljavec shrani le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Po izpolnitvi namena se ti podatki izbrišejo, uničijo ali anonimizirajo.

11. Vaše osebne podatke posredujemo na podlagi soglasja uporabnice_ka spletišča Artopolis.si oglaševalskim in družbenim omrežjem, kot je opisano v razdelku NAMENI OBDELAVE in PIŠKOTKI, in sicer poimensko:

a. Google Ireland Limited (registrska številka: 368047), s sedežem v Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska; politika zasebnosti družbe je na voljo na tej povezavi.

b. Facebook Ireland Limited, s sedežem v 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irska; politika zasebnosti družbe je na voljo na tej povezavi.

c. The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp, s sedežem v 675 Ponce de Leon Ave. NE, Atlanta, Georgia 30308, ZDA; politika zasebnosti družbe je na voljo na tej povezavi.


II. NAMENI OBDELAVE

1. Artopolis bo vaše podatke obdeloval zgolj za določene, izrecne in zakonite namene. Zavezujemo se, da vaših osebnih podatkov ne bomo obdelovali na način, ki ni združljiv z nameni, opredeljenimi v tem pravilniku.

2. Nameni za katere lahko uporabljamo vaše osebne podatke so opredeljeni spodaj. Artopolis lahko vaše osebne podatke uporablja za enega ali več opredeljenih namenov.

3. Nameni, za katere bomo uporabljali vaše osebne podatke, so naslednji:

a. komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev ter odgovarjanja na vaša povpraševanja (sem spadajo zlasti obvestila v zvezi s projektom Artopolis, odgovarjanja na vaša povpraševanja, oddanih preko spleta ali na tiskanih obrazcih, izpolnjevanje anket o zadovoljstvu in anket, namenjenih raziskavi uporabnc_ikov Artopolisa);

b. za namene tržne komunikacije (sem spadajo obvestila o novih storitvah oz. nadgradnjah obstoječih storitev in dogodkih, ki jih organizira Artopolis ter prijava na naše novice);

c. za namene tržne komunikacije, na podlagi prilagojenih oz. individualiziranih ponudb. Uporaba nekaterih osebnih podatkov nam pomaga, da našo komunikacijo z vami prilagodimo, tako da bi bila za vas čimbolj zanimiva in uporabna. Na podlagi določenih osebnih podatkov posameznike razvrstimo v skupine, kar pomeni, da vsaka tako ustvarjena skupina prejema z naše strani tržna sporočila z drugačno vsebino. Pri samem razvrščanju spremljamo tudi posameznikovo aktivnost. Tržno komunikacijo s prilagojenimi oz. individualiziranimi ponudbami bomo izvajali le na podlagi vašega izrecnega soglasja in

č. za potrebe statističnih analiz. Za izboljšanje uporabniške izkušnje izvajamo analize uporabe naše spletne strani, kar predstavlja naš zakoniti interes po ohranjanju in/ali izboljševanju našega poslovnega uspeha.


III. PIŠKOTKI

1. Z obiskom in uporabo spletne strani Artopolis soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov. Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih spletna mesta shranijo v naprave uporabnic_kov, s katerimi dostopajo do interneta.

2. Poznamo različne vrste piškotkov:

a. Začasni piškotki ali piškotki seje: so iz računalnika odstranjeni, ko zaprete brskalnik. Spletna mesta jih uporabljajo za shranjevanje začasnih informacij, npr. elementov v nakupovalnem vozičku.

b. Trajni piškotki ali shranjeni piškotki: v računalniku ostanejo tudi, ko zaprete brskalnik. Spletna mesta jih uporabljajo za shranjevanje informacij, npr. vpisno ime in geslo, tako da se ni treba vpisati vsakič, ko obiščete določeno spletno mesto. Trajni piškotki lahko v računalniku ostanejo več dni, mesecev ali celo let.

c. Lastni piškotki: so s spletnega mesta, ki si ga ogledujete, in so lahko trajni ali začasni. Spletna mesta te piškotke včasih uporabljajo za shranjevanje informacij, ki jih bodo znova uporabila, ko naslednjič obiščete to mesto.

č. Drugi piškotki: so iz oglasov drugih spletnih mest (npr. pojavnih oglasov ali reklamnih trakov) na spletnem mestu, ki si ga ogledujete. Spletna mesta te piškotke uporabljajo za sledenje vaši rabi spleta za tržne namene. Številni ponudniki izdelkov in storitev ter digitalne_i zlonamernice_eži uporabljajo tovrstne informacije ter tako zlorabljajo funkcijo piškotkov in nadlegujejo uporabnice_ke interneta.

d. Tako je omogočeno uveljaviti nastavitve, ki jih je uporabnica_k že vnesel, brez da bi moral podatke vnašati vnovič. Shranjevanje piškotkov je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnica_k. Te piškotke je mogoče po želji omejiti ali onemogočiti.

e. Z uporabo piškotkov spletno mesto Artopolis zbira naslednje podatke: HTTP zahteve uporabnice_ka, Informacije o brskalniku in sistemu, lokacijo, čas obiska in uporabničino_kovo pomikanje po spletišču (čas in zaporedje obiskanih strani in podstrani.

f. __utma in __utmb – Ti piškotki se uporabljajo za shranjevanje informacij, na primer, kdaj se je zgodil vaš trenutni obisk, ali ste že bili na spletnem mestu in katera spletna stran vas je napotila na spletno stran.

g. __utmc – Ti piškotki ne vsebujejo osebnih podatkov, vendar bodo z IP-naslovom vašega računalnika vedeli, od kod na svetu dostopate do interneta.

h. __utmv in __utmz – Google podatke, ki jih ti piškotki zbirajo, shrani na strežnike v Združenih državah Amerike. Google lahko te podatke posreduje tretjim osebam, kadar to zahteva zakon ali kadar te tretje osebe obdelujejo podatke v Googlovem imenu.

i. has_js – Piškotek, ki spletnemu mestu artopolis.si pove ali imate vključen Javascript v nastavitvah brskalnika. Omogoča, da se vašemu brskalniku vsebina posreduje na primeren način. Piškotek se izbriše, ko zaprete brskalnik.

j. Simple_cookie_compliance_dismissed – Piškotek, ki ga namesti spletno mesto artopolis.si. Piškotek spletnemu mesto pove, da ste se strinjali z uporabo piškotkov. Piškotek se izbriše po treh mesecih po namestitvi.

k. _ga – Piškotek storitve Google Analytics. Piškotek se uporablja za razlikovanje med uporabnicami_ki in sejami. Piškotek se posodobi vsakič, ko se podatki pošljejo Google Analytics. Piškotek se izbriše 2 leti po namestitvi.

l. _gat – Piškotek storitve Google Analytics. Piškotek se uporablja za uravnavanje števila poslanih zahtevkov Google Analytics. Piškotek ne vsebuje informacij o uporabnici_ku. Piškotek se izbriše 10 minut po namestitvi.

2. Pri piškotkih kot obdelovalec podatkov deluje Google s storitvijo Google analytics, ki nam omogoča anonimno spremljanje gibanja obiskovalk_cev po spletnem mestu. Povezava do obrazložitve delovanja Google analytics najdete tukaj.


IV. ODJAVA

1. Da bi obiskovalkam_cem spletnega mesta zagotovili večjo izbiro, kako podatke zbira Google Analytics, je Google razvil dodatek za brskalnik za izključitev Google Analytics. Dodatek komunicira z JavaScript Google Analytics (ga.js), tako da ustavi pošiljanje podatkov v Google Analytics. Dodatek za brskalnik za izključitev Google Analytics ne vpliva na uporabo spletnega mesta na noben drug način.

2. Povezavo do dodatnih informacij o dodatku brskalnika za izključitev storitve Google Analytics lahko najdete tukaj.

3. Za več informacij o uporabi piškotkov v storitvi Google Analytics obiščite Googlovo spletno mesto tukaj.


V. ONEMOGOČANJE PIŠKOTKOV

1. Spletišče Artopolis.si za svoje delovanje in za izvajanje svojih storitev v skladu s trenutno zakonodajo potrebuje določene osnovne piškotke, ki jih ni mogoče izključiti.

2. Če želite omejiti uporabo ostalih, ne nujnih piškotkov, lahko to nadzirate v svojem spletnem brskalniku. Spodaj so naštete povezave do nasvetov, kako to storiti za najbolj priljubljene internetne brskalnike:

a. Internet Explorer

b. Google Chrome

c. Mozilla Firefox

č. Apple Safari

VI. ZUNANJE POVEZAVE

1. Čeprav to spletno mesto vključuje kakovostne, varne in ustrezne zunanje povezave, uporabnicam_kom svetujemo, da uporabijo lastno presojo, preden kliknejo katerekoli zunanje spletne povezave, omenjene na tem spletnem mestu. (Zunanje povezave so besedila / pasice / slike, ki jih je mogoče klikniti in vodijo na druga spletna mesta, podobno kot www.spletnomesto.si ali SpletnoMesto.)

2. Lastniki tega spletnega mesta kljub vsem naporom ne morejo jamčiti ali preverjati vsebine katere koli zunanje povezanega spletnega mesta. Temu primerno uporabnice_ke opozarjamo, da na lastno odgovornost klikajo zunanje povezave na tem spletnem mestu; njegovi lastniki ne morejo biti odgovorni za kakršno koli škodo ali posledice, ki bi nastale zaradi obiska katere koli omenjene zunanje povezave.


VII. SKRAJŠANE POVEZAVE V DRUŽBENIH OMREŽJIH IN NA SPLETNEM MESTU

1. Ta spletna stran in njen upravljavec in/ali lastnik lahko preko platforme za družbena omrežja deli spletne povezave do ustreznih spletnih strani. Nekatere platforme družabnih medijev privzeto skrajšajo dolge URL-je oz. spletne naslove (to je primer: http://bit.ly/Artopolis).

2. Uporabnicam_kom svetujemo previdnost in dobro presojo, preden kliknejo skrajšane naslove, objavljene na spletnih straneh družbenih medijev s strani tega spletnega mesta in njenega upravljavca in/ali lastnika. Kljub najboljšim prizadevanjem, da se objavijo samo pristni URL-ji, so številne platforme družbenih medijev nagnjene k neželeni vsebini, zato to spletno mesto in njegovi lastniki ne morejo biti odgovorni za škodo ali posledice, ki bi nastale zaradi obiska kakršnih koli skrajšanih povezav.


VIII. DRUŽBENA OMREŽJA

1. Komunikacija, udejstvovanje in dejanja, ki jih izvajajo zunanje platforme družbenih omrežij, pri katerih sodelujejo to spletno mesto in njegov upravitelj in/ali lastnik, so prilagojeni določilom in pogojem ter politikam o zasebnosti, ki jih vodi posamezna platforma družbenega omrežja.

2. Uporabnicam_kom svetujemo, da platforme družbenih omrežij uporabljajo vestno in preko njih komunicirajo in sodelujejo s skrbnostjo in previdnostjo v zvezi z zasebnostjo in varovanjem osebnih podatkov. Niti to spletno mesto niti njegov upravljavec in/ali lastnik ne bodo nikoli zahtevali osebnih ali občutljivih informacij prek platform družbenih omrežij in spodbujali uporabnice_ke, da osebne podatke delijo preko primarnih komunikacijskih kanalov, na primer po telefonu ali e-pošti, razen v primeru izjemnih okoliščin, kot so pozabljeno ali izgubljeno geslo do portala in določene zadeve v povezavi z individualnimi dogovori z uporabnicami_ki portala. V temu primeru bo upravljavec vedno zagotovil varen in zaseben komunikacijski kanal ter navodila za uporabo takšnega orodja.

3. To spletno mesto lahko uporablja gumbe za skupno rabo v družabnih omrežjih, ki pomagajo deliti spletno vsebino neposredno s spletnimi stranmi družbenih omrežij. Pred uporabo takšnih gumbov za skupno rabo uporabnicam_kom svetujemo, da to storijo po lastni presoji in upoštevajo, da lahko platforme družbenih omrežij spremljajo in shranjujejo vaše zahteve za skupno rabo spletne strani preko vašega računa na posameznem družbenem omrežju.


IX. KAKŠNE PRAVICE IMATE NAD SVOJIMI PODATKI

1. Pravila EU (člen 15 Uredbe (EU) 2016/679) določajo, da lahko uporabnica_k dobi od upravljavca spletne strani potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki spletne strani. V kolikor je temu tako, mu mora omogočiti dostop do njegovih osebnih podatkov in na njegovo zahtevo posredovati informacije o:

a. namenu obdelave;

b. vrsti zadevnih osebnih podatkov;

c. uporabnicah_kih ali kategorijah uporabnic_kov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnice_ke v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;

č. obdobju hrambe osebnih podatkov kadar je to mogoče ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;

d. obstoju pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoju pravice do ugovora taki obdelavi;

e. viru informacij kadar te niso zbrane pri posamezniku, na katerega se ti nanašajo;

f. obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.

2. Prav tako mora upravljavec osebnih podatkov v skladu s členi 16, 17, 18, 20, 21 in 22 Splošne uredbe (EU) o varstvu podatkov na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pod določenimi pogoji:

a. popraviti osebne podatke,

b. izbrisati osebne podatke,

c. omejiti obdelavo osebnih podatkov,

č. zagotoviti prenosljivost podatkov in

d. upoštevati ugovor zoper avtomatizirano obdelavo, zoper neposredno trženje in zoper obdelavo, ki se izvaja le na podlagi zakonitih interesov upravljavca ali nujnosti za izvajanje nalog v javnem interesu.

3. Če imate na tem spletnem mestu račun ali ste pustili komentarje, lahko zahtevate od upravljavca spletne strani, da prejmete izvoženo datoteko osebnih podatkov, ki jih imamo o vas, vključno z vsemi podatki, ki ste nam jih posredovali.

4. Zahtevo je možno zavrniti, če niso izpolnjeni osnovni pogoji za seznanitev (npr. ker ne gre za osebne podatke), če je zahteva očitno neutemeljena ali pretirana ali če so v ustavi, mednarodnih aktih ali področnih zakonih določene posebne izjeme.


X. AVTORSKE PRAVICE

1. Vsebina spletišča je avtorsko delo, katere imetnik avtorskih pravic je lastnik portala, in katero lahko pod določenimi pogoji uporabljajo upravljavec portala in druge osebe, če imajo sklenjeno veljavno licenčno pogodbo z lastnikom portala.

2. Kot taka je celotna vsebina predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. V avtorsko, pravno in z drugimi pravicami intelektualne lastnine varovano vsebino spada poleg besedila, slik in podatkov tudi celotna grafična podoba spletnega mesta z vsemi grafičnimi elementi.

3. Uporabnicam_kom je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine samo v osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je vsakršno drugo razpolaganje z vsebino, ki zajema, a ne izključno, spreminjanje, kopiranje, objavljanje katerekoli vsebine v celoti ali delno na drugih mestih, razen če v to upravljavec izrecno dovoli v pisni obliki.

4. Če obiskovalka_ec ali uporabnica_k posreduje kakršnokoli gradivo upravljavcu, samovoljno, neizključno in teritorialno neomejeno prenaša naslednje materialne avtorske pravice:

a. reproduciranja,

b. prenašanja,

c. javnega prikazovanja,

č. dajanja na voljo javnosti in

d. distribucije

in za celotno časovno obdobje, v katerem se te vsebine nahajajo na spletišču Artopolis.si, dovoljuje uporabo ter objavo posredovanega gradiva za splošno promocijo takšnega gradiva, če gre za digitalne fotografije in/ali reprodukcije avtorskih umetniških del, ki so bile z namenom promocije in deljenja teh vsebin naložene na Artopolis s ciljem promocije umetniške produkcije avtorice_ja in vsesplošnega povišanje medijske, spletne in fizične prisotnosti avtoričinih_jevih umetniških del ter posredno promocijo portala preko vseh digitalnih, tiskanih in ostalih distribucijskih medijev.


XI. SKLEPNO

1. Upravljavec spletne strani se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov uporabnic_kov spletne strani Artopolis. Podatke, ki jih bo zbral bo uporabljal izključno za namen, za katere so bili posredovani s strani uporabnic_kov spletnega mesta. Zbranih podatkov ne bo razkril tretjim osebam razen če zakon ne določa drugače. Storjeno bo vse kar je v moči upravljavca, da bodo osebni podatki zaščiteni pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Vprašanja v zvezi z varstvom podatkov lahko pošljete na naš e-poštni naslov.


XII. VELJAVNOST IN SPREMEMBE PRAVILNIKA ZASEBNOSTI

1. Ta pravilnik začne veljati z dnem 1. 9. 2019.

2. Z uveljavitvijo tega previlnika prenehajo veljati predhodni pravilniki o zasebnosti spletišča Artopolis.si.

3. Upravljavec si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni oziroma dopolni določbe pravilnika za obiskovalke_ce in uporabnice_ke spletnega portala.

4. Upravljavec bo v primeru spremembe oz. dopolnitve tega pravilnika preko enega izmed komunikacijskih kanalov le-to javno objavil. Kljub temu je spremenjen oz. dopolnjen pravilnik samodejno obvezujoč za obiskovalke_ce in uporabnice_ke, zato je njihova dolžnost, da redno obiskujejo to stran, kjer je naveden pravilnik in preverijo ali je prišlo do kakšnih sprememb.

Posodobljeno: 24. maj 2021